ASSOCIACI” ESPORTIVA DE PESCA MARÕTIMA S.F.GUIXOLS
CLUB NAUTIC DE SANT FELIU DE GUIXOLS
CONCURS DE PESCA D'EMBARCACI“
ESPECIAL CEFAL“PODES
POPS dividit per coeficient 3 PUNTS dividit per Nļ PESCADORS
CLASIFICACI”SENIOR SEPIA/CALAMARS TOTAL PUNTS
1er PRINCIPI HEREU††††††††††††††††††††††††††††††††† JAUME DASQUENS 1.010 430 143 1.153 576,67
2on SALVADOR SEPULVEDA††††††††††††††††††††††††††††††††† JUAN SEPULVEDA GUERRERO††††††††††††††††† XAVIER PEREZ ROJO 1.090   0 1.090 363,33
3er FRANCESC FONT†††††††††††††††††††††††††††††††††† OLGA DAUSET 530   0 530 265,00
4art ALBERT RIBAS††††††††††††††††††††††††††††††††† FRANCESC GONZALEZ†††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARC GIRONES 100 860 287 387 128,89
JOSEP ACOSTA†††††††††††††††††††††††††††††††† JUAN VILCHEZ 0 220 73 73 36,67
JOAN MIRET††††††††††††††††††††††††††††††††† CARLES MIRET 0 0 0 0 0,00
NARCIS PRAT†††††††††††††††††††††††††††††††††† JAUME MAYOL 0 0 0 0 0,00
JOSEP RESTRUDIS ARBAT†††††††††††††††††††††††††††††† JOAQUIM RESTRUDIS ARBAT†††††††††††††††††††† JOSEP RESTRUDIS MATAS 0 0 0 0 0,00